Algemene Voorwaarden

artikel 1. Algemeen

1.1 Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de algemene voorwaarden van The Mom Collection.

1.2 The Mom Collection heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

artikel 2. Bestellen

2.1 Voor alle artikelen geldt zolang de voorraad strekt, wanneer een artikel tijdelijk, of helemaal niet meer leverbaar is, brengen wij u daarvan op de hoogte. In dit geval kunt u de bestelling kosteloos annuleren. The Mom Collection zal uw betaling retourneren binnen 2 werkdagen. Het kan echter een aantal werkdagen langer duren voordat het bedrag op uw rekening bijgeschreven is.

2.2 Indien u een artikel bestelt dat niet direct op voorraad is dient u rekening te houden met een langere levertijd, u wordt hiervan op de hoogte gehouden.

2.3 Het is mogelijk een bestelling te annuleren door een e-mail te versturen naar info@themom-collection.com. Indien de bestelling al verstuurd is dan worden de volledige verzendkosten bij u in rekening gebracht.

2.4 In geval van overmacht heeft The Mom Collection het recht om de bestelde artikelen van de klant op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Wij stellen de klant hiervan per e-mail op de hoogte.

artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten

3.2 Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

3.3 Gewijzigde prijzen mbt artikelen die in de sale gegaan zijn hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

artikel 4. Betalingen

4.1 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL of Paypal

4.2 In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in verhouding tot het product heeft The Mom Collection het recht deze producten niet te verzenden. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

artikel 5. Verzenden

5.1 Na ontvangst van betaling aan The Mom Collection zal uw bestelling zo snel mogelijk aan onze koerier van PostNL worden aangeboden en zo spoedig mogelijk bij u afgeleverd worden. Uiteraard kan het voorkomen dat door uitzonderlijke omstandigheden uw bestelling later aan PostNL wordt aangeleverd. Wij brengen u hiervan op de hoogte.

5.2 De verzendkosten bedragen in Nederland via Post.nl € 6,50 per bestelling.

 

artikel 7. Ruilen en retourneren

7.1 Vanaf het moment dat de klant de bestelling thuisbezorgd krijgt, heeft deze een zichttermijn van 30 dagen. Binnen deze termijn kan het artikel gepast en bekeken worden. Na het verstrijken van de 30 dagen is de koopovereenkomst bindend.

7.2 Tijdens de zichttermijn heeft de klant herroepingrecht, waarbij hij/zij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren.

7.3 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan The Mom Collection te retourneren, conform de door The Mom Collection verstrekte instructies.

7.4 Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd in onbeschadigde, ongebruikte/ongedragen staat en in originele verpakking met aangehechte prijskaartjes en de factuur. Eventuele schade wordt bij de klant in rekening gebracht.

7.5 De verzendkosten en het verzendrisico van retourneringen en ruilingen zijn voor rekening van de klant. Mocht een retour kwijt raken bij de post dan is dit de verantwoordelijkheid van de klant.

7.6 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

7.7 Na retournering volgens de algemene voorwaarden zal The Mom Collection het aankoopbedrag binnen 2 werkdagen aan de klant terugbetalen op het Paypal account of de rekening of creditcard waarmee betaald is. Het kan echter iets langer duren voordat het bedrag op uw rekening bijgeschreven is.

artikel 8. Gebrekkig product

8.1 The Mom Collection verplicht de klant om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur per e-mail te melden.

artikel 9. Garantie

9.1 The Mom Collection staat er voor in dat onze producten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Voor al onze producten geldt de in Nederland wettelijke garantie van 6 maanden

9.3 Indien u wilt retourneren vanwege gebreken aan het product, dient u contact op te nemen met info@themom-collection.com. Vermeld duidelijk wat de gebreken zijn en geef aan op welke datum u het product gekocht heeft. The Mom Collection zal zorgdragen voor een passende oplossing indien de garantietermijn nog niet verstreken is.

9.4 Na beoordeling van uw retour/klacht door heeft The Mom Collection te allen tijde het recht te beslissen welke oplossing het meest passend is binnen de door de leverancier gestelde garantietermijn. Dit kan een reparatie of  een vervangend product zijn.

9.5 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
a. normale slijtage;
b. beschadigingen door onvoorzichtig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid
c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
d. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen;

artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 The Mom Collection  is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen. De kleur van het product op beeldscherm kan in sommige gevallen niet 100% hetzelfde zijn. Te alle tijden wordt getracht de werkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.

10.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van The Mom Collection zijn zeer zorgvuldigheid samengesteld. The Mom Collection kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. The Mom Collection is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan The Mom Collection verschuldigd is, heeft voldaan.

artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is The Mom Collection niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover klant als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@themom-collection.com. Wij zullen dan zsm op uw klacht reageren.

13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

artikel 15. Privacy

15.1 Indien je een bestelling plaatst bij The Mom Collection, hebben wij je naam, factuur- en lever adres, telefoonnummer en je e-mailadres nodig. Jouw gegevens die je ons online verstrekt, worden niet aan derden verstrekt. Andere informatie, o.a. verkregen via het contactformulier, gebruiken wij uitsluitend om de inhoud van onze site te verbeteren.

artikel 16. Copyright

16.1 Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren van de website en webshop The Mom Collection, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.